novostavba bytového domu pro seniory . Nové Město na Moravě

urbanistická a architektonická studie Komunitního domu seniorů   |  2015

návrh bytového domu pro seniory - Komunitní dům seniorů v exponované lokalitě Žďárské ulice . návrh dle požadavků dotačního programu a finančních limitů zadavatele . zastavění území je navrženo souborem dvou objektů hmotově a koncepčně navazujících na stávající bytové domy z 50tých let v horní části Žďárské ulice 

.