.

.

KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ

URBANISTICKÁ A HMOTOVÁ STUDIE | 2015

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY

.

.