.

logo zdravého města nové město na moravě  

soutěžní návrh logotypu  |  2008

grafický návrh . manuál vizuálního stylu

logo je tvořeno prostorovým objektem ze vzájemně propojených písmen n m n m na žlutém čtvercovém podkladu . objekt symbolizuje celistvost a dynamičnost . obrazec vytváří ve svém vnitřku srdce - symbol zdraví - zdravého města . žlutá barva je dominantní barvou městkého znaku