.

 

rekonstrukce Negrelliho viaduktu . Praha_Karlín

architektonická studie rekonstrukce objektu Negrelliho viaduktu v Praze Karlíně

odstranění necitlivých stavebních zásahů a změna stávajícího nevhodného funkčního využití | rehabilitace historického objektu a přilehlého uličního prostoru situovaného v městské zástavbě, v místě s potenciálem lokálního kulturně společenského centra |  architektonická studie realizována v rámci působení v ateliéru ADR |