.

.

REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU . PRAHA KARLÍN

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE | 2010

VYPRACOVÁNO V RÁMCI PŮSOBENÍ V ATELIÉRU ADR

.

.

ODSTRANĚNÍ NECITLIVÝCH STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ A ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO NEVHODNÉHO FUNKČNÍHO VYUŽITÍ | REHABILITACE HISTORICKÉHO OBJEKTU A PŘILEHLÉHO ULIČNÍHO PROSTORU SITUOVANÉHO V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ, V MÍSTĚ S POTENCIÁLEM LOKÁLNÍHO SPOLEČENSKÉHO CENTRA

.

RE.