novostavby rodinných domů, bytových domů, objektů občanské vybavenosti a služeb, sportovních, kulturních a rekreačních objektů, výrobních, skladovacích a komerčních provozů 

architektonická studie je výsledkem hledání optimálního řešení v mezích definovaných potenciálem řešeného místa, požadavky a představou investora, očekávanými investičními náklady . projekt je zpracován pro potřeby územního a stavebního řízení, včetně koordinace projektů jednotlivých profesí – vytápění, tzb, elektroinstalace, statika … . provedení stavby je realizováno na základě podrobné prováděcí dokumentace zahrnující řešení architektonických a technických detailů . celý proces výstavby podporuje prováděný autorský dozor

 RD NMNM Nad městem II        RD NMNM Jánská   RD Radešín   RD Telč

 RD NMNM Sportovní   obytný soubor Beroun   horská chata Tereza   obytný soubor Kunratice   obytný soubor Lužiny   bytové domy Kunratice   

RD Nevolice