obytný soubor . Praha Lužiny

architektonická studie . projekt pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby . výkon autorského dozoru . realizace 2010

urbanistický a architektonický návrh obytného souboru "Cikánka" v Praze Lužinách . soubor 18ti rodinných domů  řešených v jednotném architektonickém výrazu . návrh domů a projektové práce realizovány v rámci působení v atelieru ADR