.

ROUBENKA . KRÁTKÁ

REALIZACE | 2014

FOTO | JIŘÍ ENRNEST

.

.

V SRPNU 2012 ZAKOUPIL INVESTOR PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNOU CHÁTRAJÍCÍ ROUBENKU UPROSTŘED VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE. PODROBNÝ PRŮZKUM UKÁZAL ZOUFALÝ TECHNICKÝ STAV NAPROSTÉ VĚTŠINY KONSTRUKCÍ. NEVYHNUTELNÁ VÝMĚNA DEGRADOVANÝCH PRVKŮ V TAKOVÉM ROZSAHU BYLA PAMÁTKÁŘI SHLEDÁNA JAKO NENÁVRATNÁ ZTRÁTA AUTENTIČNOSTI DOMU, COŽ VEDLO K SEJMUTÍ PAMÁTKOVÉ OCHRANY.

PŘI REALIZACI NOVÉ ROUBENKY JSME SE SNAŽILI O MAXIMÁLNÍ ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO HMOTOVÉHO A MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ, KONSTRUKČNÍCH PRINCIPŮ A JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ TYPICKÝCH PRO TENTO REGION. ROUBENÉ KONSTRUKCE BUDOU Z VNĚJŠKU PO DOTVAROVÁNÍ VYSPÁROVÁNY A OBÍLENY VÁPNEM. NEMÍSTNĚ VÝRAZNÁ NOVOTA DROBNÉHO VENKOVSKÉHO STAVENÍ TÍM BUDE ŽÁDOUCÍM ZPŮSOBEM UPOZADĚNA.

VNITŘNÍ DISPOZICE JE S RESPEKTEM K TRADIČNÍM SCHÉMATŮM UPRAVENA SOUČASNÝM POTŘEBÁM. INTERIÉR TVOŘENÝ Z VELKÉ ČÁSTI VÝRAZNÝMI KONTRUKČNÍMI PRVKY JE DOPLŇOVÁM DROBNÝMI "NETRADIČNÍMI" PRVKY, SE SNAHOU VYHNOUT SE OBĚMA EXTRÉMŮM - AUTENTICKÝ HISTORIZUJÍCÍ INTERIÉR A SOUČASNÝ MODERNÍ INTERIÉR POSTAVENÝ NA KONTRASTU.

NA KONEČNÉ PODOBĚ SE VÝZNAMNOU MĚROU PODÍLELA ZKUŠENOST, CITLIVÝ A POKORNÝ PŘÍSTUP VŠECH ŘEMESLNÍKŮ, PODPOŘENÝ NEZVYKLE OSVÍCENÝM PŘÍSTUPEM INVESTORA S OCHOTOU VLOŽIT DŮVĚRU VE VŠECHNY ZÚČATNĚNÉ.

.