rekonstrukce roubenky . Krátká 

V srpnu 2012 zakoupil investor památkově chráněnou chátrající roubenku uprostřed vesnické památkové rezervace. Podrobný průzkum ukázal zoufalý technický stav naprosté většiny konstrukcí.  Nevyhnutelná výměna degradovaných prvků v takovém rozsahu byla památkáři shledána jako nenávratná ztráta autentičnosti domu, což vedlo k sejmutí památkové ochrany.

Při realizaci nové roubenky jsme se snažili o maximální zachování původního hmotového a materiálového řešení, konstrukčních principů a jednotlivých prvků typických pro tento region. Roubené konstrukce budou z vnějšku po dotvarování vyspárovány a obíleny vápnem. Nemístně výrazná novota drobného venkovského stavení tím bude žádoucím způsobem upozaděna.

Vnitřní dispozice je s respektem k tradičním schématům upravena současným potřebám. Interiér tvořený z velké části výraznými konstrukčními prvky je doplňován drobnými "netradičními" prvky, se snahou vyhnout se oběma extrémům - autentický historizující interiér a současný moderní interiér postavený na kontrastu.  

Na konečné podobě se významnou měrou podílela zkušenost, citlivý a pokorný přístup všech řemeslníků, podpořený nezvykle osvíceným přístupem investora s ochotou vložit důvěru ve všechny zúčastněné. 

fotografie Jiří Ernest