rekonstrukce stávajících objektů, změna jejich využití, zobytnění půdních prostor

podklady popisující stávající stav . zaměření, zjištění stavebně technického stavu objektu a stávajících konstrukcí . statické posouzení . architektonická studie zohledňující požadavky a možnosti investora, technický stav konstrukcí, potenciál a charakter stávajícího objektu v kontextu k jeho okolí . projekt je zpracován pro potřeby územního a stavebního řízení, včetně koordinace projektů jednotlivých profesí – vytápění, tzb, elektroinstalace, statika . provedení stavby je realizováno na základě podrobné prováděcí dokumentace zahrnující řešení architektonických a technických detailů . celý proces výstavby podporuje prováděný autorský dozor

 

    rekonstrukce domu . Hlinsko  Negrelliho viadukt  panelové domy NMNM  chalupa Beskydy  RD Brno Jundrov