¨

 


 

ing. Vít Sladký 1979  | Domažlice |   autorizovaný architekt ČKA 04 078

  • 1990 . 1997 | gymnázium . Domažlice
  • 1997 . 2004 | ČVUT Fakulta stavební . Pozemní stavby a architektura
  • 2001 . 2005 | ČVUT Fakulta architektury . Architektura a urbanismus

.

.