.

vizualizace

vytváření digitálních 3D modelů a fotorealistických vizualizací architektonických projektů pro potřeby prezentace a komerční propagace . ověření návrhu, materiálového a barevného řešení, vizualizace vztahu k okolnímu kontextu pomocí zákresů do fotografií . prezentace urbanistických studií, novostaveb, rekonstrukcí i interiérů