PROJEKTY

" Účast ve všech fázích projektu

                      od zadání po realizaci. "