.

                                                         

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR MAVIOM ARCHITEKTI POSKYTUJE KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI ARCHITEKTURY, INTERIÉRU A DESIGNU. 

PORADENSTVÍ VE VŠECH FÁZÍCH PROJEKTŮ  |  ARCHITEKTONICKÉ STUDIE  |  NÁVRH INTERIÉRU  |  AUTORSKÝ DOZOR

PROJEKT PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ  |  PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY  |  PODKLADY PRO REALIZACI

.

.

.

.

.

.

.

PORADENSTVÍ VE VŠECH FÁZÍCH PROJEKTŮ - VE FÁZI ZÁMĚRU, VÝBĚRU POZEMKU, OBJEMOVÉ A OVĚŘOVACÍ STUDIE, PORADENSTVÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY V OBLASTECH ARCHITEKTONICKÉHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, NÁVAZNOST NA ŘEŠENÍ INTERIÉRU  |  ARCHITEKTONICKÉ STUDIE BYTOVÝCH, OBČANSKÝCH A KOMERČNÍCH STAVEB . NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY . NÁVRH ORIGINÁLNÍHO ŘEŠENÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO NA POŽADAVKY INVESTORA, OČEKÁVÁANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY, KONTEXT A UNIKÁTNOST MÍSTA ČI STAVBY KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ ČINNOST ZAHRNUJÍCÍ PROJEKTY PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PROJEKTY PRO PROVEDENÍ STAVBY . ZAJIŠTĚNÍ A KOORDINACE PROJEKTŮ NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍ  |  PROJEKT INTERIÉRU S KOMLEXNÍM VÝTVARNÝCH ŘEŠENÍM VNITŘNÍCH PROSTOR . NÁVRH TYPOVÉHO A ATYPICKÉHO NÁBYTKU, VNITŘNÍHO VYBAVENÍ A NÁVAZNOSTI NA STAVEBNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY  |  AUTORSKÝ DOZOR . KOORDINACE, ZMĚNY PROJEKTU V PRŮBĚHU REALIZACE

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.